Historie Mexika

Archeologiské nálezy dokazují, že první civilizace pobývaly v oblasti dnešního Mexika již před více než 25 000 – 30 000 lety. Pravděpodobně se jednalo o kulturu tzv. lovců a sběračů. Nejstarší mexická keramika pochází z roku 2500 př. n. l. Za vůbec první mexickou civilizaci je považována kultura olmécká. Dějiny MexikaBěhem 2. tisíciletí př. n. l. vystavěli spoustu staveb a vynikali zejména v umění monumentálních soch. Jejich kulturní vliv byl velký dlouho po rozkvětu jejich civilizace a ovlivnil i následující civilizaci Mixtéků. Ti kolem roku 300 př. n. l. postavili význačné kulturní a kultovní centrum a město Monte Albán s komplexem pyramid, chrámových staveb a obydlí pro kněze, kteří hráli v životě mixtécké společnosti významnou roli. Mixtékové vynikali výrobou keramiky a uměleckým zpracováním stříbra, byli také dobří zemědělci a řemeslníci.

Všechny tzv. mesoamerické civilizace se projevovaly celou řadu společných znaků. Šlo o společnosti s intenzívním zemědělstvím, se sociální diferenciací, hustým osídlením často městského typu, organizovaným vojskem a se schopností vybudování složitých architektonických staveb. Podle archeologického výzkumu byly tyto civilizace historicky spjaté a docházelo k vzájemnému ovlivňování prostřednictvím kulturní výměny.

Okolo roku 200 př. n. l. bylo založeno město Teotihuacán plnící funkce náboženského a kulturního centra pozdní olmécké kultury. Město patřilo k nejvýznamnějším městským osídlením v Amerikách. Srdcem města byl komplex několika pyramid, z nichž byly nejdůležitější pyramidy Slunce a Měsíce a Quetzalcoatlova pyramida.

V jižních oblastech poloostrova Yucatánu a dále také v oblasti Guatemaly, Salvadoru, Belize a Hondurasu se kolem 2. tisíciletí př. n. l. objevila další civilizace Mayů. Mayové, kteří existovali celkem ve třech historických fázích až do roku 1519. Civilizace Mayů je všeobecně považována za nejvyspělejší civilizaci předkolumbovské Ameriky s vysokou úrovní vědy - matematiky, kalendářem a písmem. Během 9. století procházela mayská civilizace úpadkem. Příchod Toltéků v 11. století vedl k následné renesanci a militarizaci mayské společnosti. Střediskem toltécko-mayské civilizace se stal Chichén Itzá na poloostrově Yucatánu. Toto město patřilo k největším centrům pozdní mayské civilizace, jejíž vliv se rozšiřoval do oblasti centrálního mexického údolí. Z doby mayské civilizace se zachovalo několik kodexů (uloženy napsané mayským písmem na speciálním druhu papíru, který tato civilizace znala od 5. století n.l. Většina mayského písemnictví bohužel padla za oběť španělských dobyvatelů, kteří v něm spatřovali důkazy pohanství.

Aztékové se na území Mexika objevili ve 14. století a založili v letech 1324-1325 město Tenochtitlán na ostrovech jezera Texcoco. První pokusy o Aztekexpanzi nebyly pro Aztéky příliš úspěšné, proto začali šířit svoji moc do sousedních oblastí. Na počátku 15. století získal Tenochtitlán v rámci trojspolku nadvládu. Aztécká společnost byla charakterizována důrazem na roli náboženství a silnou orientací na válku a expanzi. Tyto dva jevy byly společně spojené, jelikož významným aztéckým bohem byl Huitzilopochtli, ktarý vyžadoval lidské oběti.

Po objevení Ameriky 12. října 1492 se Evropané, respektive Španělé, zaměřovali na objevování a kontrolu ostrovů v oblasti Karibského moře. Snahy o vylodění a podniknutí expadiční cesty do vnitrozemí pod velením guvernéra Diego Velázquez narážely na odpor místních indiánů. Velázquez následně pověřil vedením nové výpravy svého osobního tajemníka Hernána Cortése, který v únoru roku 1519 s výpravou asi 500 mužů zamířil do oblasti dnešního Mexika. Mezi lety 1519 – 1521 conquistador Hernán Cortés Aztéckou říši. Roku 1535 založili Španělé svoji kolonii s názvem Nové Španělsko. Hlavním městem se stalo Ciudad de México, které vzniklo na místě hlavního aztéckého města Tenochtitlán přímo na ploše vysušeného jezera. V první třetině 19. století sice získalo Mexiko nezávislost na Španělsku, ale po prohrané Mexicko-americké válce (1846-1848) přišlo Mexiko o rozsáhlé území na severu státu. Vlády nad zemí se také na čas chopili Francouzi (1864-1867). Získání nezávislosti státu na Španělsku se datuje do roku 1821.

Za zakladatele moderního mexického státu je považován Benito Juárez, který je zároveň prvním prezidentem v Americe indiánského původu. Po objevu zásob ropy v Mexickém zálivu je životní úroveň v zemi relativně vyšší, než v ostatních latinskoamerických zemích.  

 

 

Průvodce Mexikem

Zájezdy do Mexika

Základní informace o Mexiku

Historie Mexika

Kultura v Mexiku

Příroda v Mexiku

Kuchyně v Mexiku

Památky v Mexiku

Tipy na výlety v Mexiku

Ubytování v Mexiku

Kde, kam a jak v Mexiku

doprava krajina lodní navigace pomoc průmysl služby a nákupy statky stavby turistika a zábava ubytování a resorty voda vojenské vzdělání

Hledání

Kraje Mexika

Aguascalientes Baja California Sur Basse-Californie du Nord Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Chiapas Chihuahua Jalisco México Mexico D.F. Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz-Llave Yucatán Zacatecas
 
iDovolená.com - vaše dovolená začíná zde